تماس با ما
درباره ما
کالیبراسیون
دزیمتری رادن
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
فروش تجهیزات دزیمتری
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Telegram
Facebook
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Payment
Search

Language / زبان

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

تعهد نامه دزيمتر مفقودیبا توجه به مذاکره انجام شده با سازمان انرژی اتمی (بخش دزیمتری) در رابطه با دزیمترهای مفقودی پرتوکاران ، از يکم مهر ماه 94 پرتوکارانی که دزیمتر خود را به هر دلیل مفقود می نمایند ؛ میبایست فرم تعهد نامه زیر را تکمیل و به بخش دزیمتری سازمان انرژی اتمی به شماره : 88221125 021 فاکس نمایند .

 

همچنين صدور و ارسال مجدد کارت افراد مفقودی منوط به تائید و ارسال نامه از سازمان انرژی اتمی به شرکت پرتوپایش میباشد.
{بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت تسريع در ارسال نامه از سازمان به این شرکت با خود متقاضی است}

قابل توجه مراکز صنعتی کار با پرتو گاما : از آنجاییکه هزینه دریافتی برای در اختیار قرار دادن کارت های TLD جهت استفاده از خدمات دزیمتری این مرکز در حدود نصف قیمت واقعی کارت ها میباشد و کارت ها بصورت امانی و اجاره ای در اختیار مراکز قرار گرفته است ، لذا بدیهی است که در صورت مفقودی دزیمتر ، هزینه جایگزین کردن دزیمتر و بج مفقودی با قیمت واقعی آن محاسبه و لحاظ خواهد گردید ؛ بنابراین از کلیه مراکز و پرتوکاران خواهشمندیم نهایت دقت را در حفظ و نگهداری دزیمتر های خود داشته باشند.


  

لطفا این فرم را ابتدا به سربرگ شرکت/مرکز خود منتقل کرده و سپس تکمیل ، چاپ و برای سازمان فاکس نمایید

دریافت فایل تعهد نامه
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهینامه ایزو 17025
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه
گواهی ارزش افزوده
Enviro گواهی نمایندگی کمپانی