تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Telegram
Facebook
Payment
Search
تعهد جهت جایگزینی دزیمتر مفقودی

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

تعهد نامه دزيمتر مفقودیبا توجه به مذاکره انجام شده با سازمان انرژی اتمی (بخش دزیمتری) در رابطه با دزیمترهای مفقودی پرتوکاران ، از يکم مهر ماه 94 پرتوکارانی که دزیمتر خود را به هر دلیل مفقود می نمایند ؛ میبایست فرم تعهد نامه زیر را تکمیل و به بخش دزیمتری سازمان انرژی اتمی به شماره : 88221125 021 فاکس نمایند .

 

همچنين صدور و ارسال مجدد کارت افراد مفقودی منوط به تائید و ارسال نامه از سازمان انرژی اتمی به شرکت پرتوپایش میباشد.{بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت تسريع در ارسال نامه از سازمان به این شرکت با خود متقاضی است}قابل توجه مراکز صنعتی کار با پرتو گاما : از آنجاییکه هزینه دریافتی برای در اختیار قرار دادن کارت های TLD جهت استفاده از خدمات دزیمتری این مرکز در حدود نصف قیمت واقعی کارت ها میباشد و کارت ها بصورت امانی و اجاره ای در اختیار مراکز قرار گرفته است ، لذا بدیهی است که در صورت مفقودی دزیمتر ، هزینه جایگزین کردن دزیمتر و بج مفقودی با قیمت واقعی آن محاسبه و لحاظ خواهد گردید ؛ بنابراین از کلیه مراکز و پرتوکاران خواهشمندیم نهایت دقت را در حفظ و نگهداری دزیمتر های خود داشته باشند.


  

لطفا این فرم را ابتدا به سربرگ شرکت/مرکز خود منتقل کرده و سپس تکمیل ، چاپ و برای سازمان فاکس نمایید

دریافت فایل تعهد نامه