تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
شرکت تجهیزات پرتوپایش
Telegram
Facebook
Payment
Search
دریافت کد اشتراک از سازمان انرژی اتمی ایران
Get The Code
Get The Code

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

درخواست کد اشتراک از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ايرانبا توجه به لزوم داشتن کد اشتراک از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی هنگام عضویت و وارد نمودن آن در فرم " درخواست اشتراک خدمات دزیمتری" ؛ مراکزی که فاقد این کد میباشند میتوانند با توجه به نوع فعالیت خود و با انتخاب يکی از گزينه های زير اقدام به دریافت کد اشتراک از این امور نمایند :


(بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت دریافت این کد پس از درخواست از آن امور ، با خود متقاضی میباشد) 

  

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت صنعتی – آزمایشگاهی

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت پزشکی