تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
شرکت تجهیزات پرتوپایش
Telegram
Facebook
Payment
Search
شرکت تجهیزات پرتوپایش
فروش تجهیزات دزیمتری
رادن دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
خدمات دزیمتری
دریافت فایل
Partopad Co
Partopad Co
Institute of Standard and Industrial Research of Iran
Institute of Standard and Industrial Research of Iran
Inspection & NDT
Inspection & NDT
Radiology
Radiology
IRPS
IRPS

خدمات دزیمتری

  

خدمات دزیمتری فردی

  

فيلم بج

دزيمتری

فيلم بج دزيمتری

TLD

خدمات دزيمتری تی ال دی

خدمات دزيمتری TLD

خدمات دزيمتری غير مستقيم

پروانه اشتغال دزيمتری

شرکت های دارای پروانه اشتغال دزيمتری

کاليبراسيون

خدمات کاليبراسيون

فروش تجهيزات مانيتورينگ پرتو

دزيمتر فردی

دزیمتر محیطی

  

فروش دزيمتر فردی

فروش دزیمتر محیطی

  

فروش پرتوسنج

پرتوسنج

ارايه خدمات دزیمتری

  

ارایه خدمات دزیمتری فردی

  

رادن

خدمات رادن

رادن دزيمتری

خدمات دزيمتری رادن

رادون

ارايه خدمات کاليبراسيون

دزيمتر فردی نوترون

خدمات دزيمتری نوترون

فروش فیلم پلی کربنات

  

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

گواهینامه ایزو 17025
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

ارائه خدمات

خدمات دزیمتری  رادن

  

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز صنعتی کار با پرتو گاما-ايکس

  

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز صنعتی کار با پرتو نوترون-گاما

  

خدمات دزیمتری فردی ویژه مراکز پزشکی کار با پرتو ايکس-گاما

  

خدمات دزیمتری فردی انگشتری ويژه مراکز کار با پرتو گاما ، ايکس و بتا


  

پیوند ها

شرکت پرتوپاد پژوه

شرکت پرتوپاد پژوه
مرکز تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

انجمن بازرسی فنی و آزمایش غیر مخرب
انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران